Uncategorized

Miten kiropraktikko voi auttaa?

Kiropraktikko on koulutettu tekemään erotusdiagnoosi ja selvittämään että minkälainen hoito olisi juuri sinulle parasta. Kiropraktikko voi auttaa sinua ymmärtämään kipua paremmin tukien aktiivista hoitamista, jonka lisäksi sinulle voidaan tarjota manuaalista terapiaa sekä yksilöllistä harjoittelua. Kansainväliset hoitosuositukset tukevat manuaaliterapian käyttöä yhdessä aktiivisen hoidon kanssa (19). Manuaalinen terapia voi lievittää kipua joka puolestaan voi edistää liikkumista etenkin jos kipu on rajoittava tekijä, näin ollen auttaen toimintakykyäsi (37). Manuaalisen terapian ohella kiropraktikko auttaa sinua löytämään aloituspisteen liikkumiselle ja luo yksilöllinen harjoitusohjelman joka sisältää tarvittaessa myös valvottua harjoittelua, sekä monitoroi kehitystä ja päivittää ohjelmaa pitäen huolen että harjoittelu on progressiivista. Harjoittelu voi olla esimerkiksi sitä että tehdään liikkeitä, jotka auttavat pääsemään takaisin tärkeiksi kokemien asioiden ja askareiden pariin joita ei kivun vuoksi ole pystytty tekemään. Näitä voivat olla vaikkapa lasten kanssa leikkiminen, kotityöt tai puutarhatyöt. Harjoitusten määrä mukautuu yksilöiden tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.

KiHy:llä hoidon yhteydessä tehdyt harjoitteet perustuvat usein liikkuvuus- ja voimaharjoitteluun. Voimaharjoittelun on todettu olevan hyödyllinen tapa hoitaa pitkittynyttä selkäkipua ja näin ollen suositellaan käytettäväksi kuntoutuksessa (38, 39). Voimaharjoittelulla voi myöskin olla ennaltaehkäisevää vaikutusta, sillä sen on todettu pienentävän mm. loukkaantumisriskiä ylirasitus tyyppisissä vammoissa urheilijoilla jopa puolella (40, 41). Harjoittelu voidaan toteuttaa käyttäen muun muassa oman kehon painoa, vastuskuminauhoja sekä vapaita painoja, mahdollistaen että harjoittelussa voidaan kehittyä kohti haastavampia ja kuormittavampia liikkeitä. Tässäkin huomioidaan yksilön tarpeet ja mitä kukin tarvitsee arkielämässä, harrasteissa sekä urheilussa. Pohjiltaan harjoittelu perustuu ylläolevaan UKK-malliin, jonka tarkoituksena on myöskin edistää terveyttä ja yleistä hyvinvointia.

Uncategorized

Kiropraktiikka ja soveltava kinesiologia

Kiropraktikko Tuomo Pieti on jatkokouluttaunut kansainvälisessä soveltavan kinesiologian ohjelmassa Euroopassa. Soveltava kinesiologia yhdistää monien alojen tietotaitoa, kuten kiropraktiikan, osteopatian, lääketieteen, hammaslääketieteen, akupunktuurin, biokemian, psykologian ja homeopatian.
Soveltava kinesiologia on lähinnä diagnosointimenetelmä, jonka avulla kiropraktikko Pieti pyrkii löytämään ja poistamaan toiminnallisia syitä lihaksen tai lihaksiston toimintahäiriöissä.
Toiminnallinen lihasheikkous voi usein olla huomaamaton, mutta johtaa pitkittyessään monimutkaisempiin tuki– ja liikuntaelimistön toimintahäiriöihin ja kiputiloihin.
Tällainen lihasheikkous ei ole sellaista, jonka voi harjoittelulla vahvistaa. Kyseessä on lähinnä hermostollinen heikkous ja kiropraktikon tehtävänä on löytää heikkouden takana olevat syyt ja korjata ne.
Syitä toiminnalliseen lihasheikkouteen ovat mm: nivelongelmat (lukkiumat), hermostolliset häiriöt, vääränlainen ruokavalio, psyykkinen stressi, purenta– sekä hammasongelmat.
Lihastestauksen avulla voidaan saavuttaa kokonaisvaltaisempi käsitys elimistöä rasittavista tekijöistä.
Biomekaanisessa ärsytystestauksessa esimerkiksi nivelen tai lihaksen neurologisen toiminnan provosointi aiheuttaa reaktion selkärankaan, siitä aivojen motoriseen keskukseen ja edelleen aivokuorelle. Ärsykkeen aiheuttama reaktio heijastuu takaisin tuki -ja liikuntaelimistöön ja on havaittavissa lihasreaktiona. Näin voidaan testata lihaksen oikea tai virheellinen toiminta hermostollismekaaniseen ärsytykseen.
Hermostollinen epäjärjestys, eli vääränlainen lihasreaktio ärsykkeeseen, on toiminnallinen ongelma, joka näkyy lihasepätasapainona ja lihaksen toimintahäiriönä. Toiminnallinen lihasheikkous voi helpommin johtaa loukkaantumisiin ja ennenaikaiseen kehon rappeutumiseen.
Toiminnallisten lihasheikkouksien ja toimintahäiriöiden korjaamisen hyödyn kokevat kaikki, mutta etenkin huippu-urheilussa se voi olla ratkaiseva ero menestyksen ja loukkaantumiskierteen välillä.
Soveltavaa kinesiologiaa käytämme suuntaa antavina testeinä sekä rakenteellisten (tuki -ja liikuntaelinvaivat) että biokemiallisten ongelmien kartoittamiseen. Ottamalla huomioon laajemmin terveyteen vaikuttavat tekijät pystymme pääsemään parempiin ja pysyvämpiin hoitotuloksiin.
Tarvittaessa asiakas ohjataan tarkempiin laboratoriotutkimuksiin tai erikoislääkärin vastaanotolle.
Uncategorized

Kiropraktiikka?

Kiropraktiikka on pitkälle kehittynyt erikoisosaamisen alue, joka tutkii, hoitaa ja ennaltaehkäisee ihmisen hermo-, tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöitä ja kiputiloja. Kiropraktikot ovat suorittaneet 5-6 vuoden mittaisen yliopistokoulutuksen.
Kiropraktiikan tarkoitus on palauttaa ja ylläpitää kehon oma kyky parantua, uusiutua ja sopeutua ympäristöönsä ja sen muutoksiin. Tavoitteena on kehon maksimaalinen toimintakyky.
Kehon jokaista toimintoa ohjaa ja valvoo aivot. Hermosto kuljettaa joka ainoa sekunti miljoonia viestejä aivojen ja kehon jokaisen osan välillä. Uusimmat tutkimukset puoltavat näkemystä siitä, että nikaman tai muun nivelen liikehäiriöt voivat aiheuttaa häiriötä tässä hermoviestien kulussa. Kiropraktiikalla pyritään korjaamaan nämä liikehäiriöt ja täten vaikuttaa positiivisesti hermoston toimintaan ja kehon kykyyn parantua.
Liikehäiriön korjauksen ja hermoston toiminnan optimoinnin kautta myös oikeita liikemalleja on helpompi hallita. Pitkäaikaista paranemista voidaan maksimoida ja liikehäiriöiden uusiutumista ennaltaehkäistä omatoimisella terapeuttisella harjoittelulla, oikeanlaisella ravinnolla, riittävällä unella ja terveysliikunnalla.