Työikäiset

Selkäkipu on länsimaiden kallein terveysongelma. Suomessa selkävaivat maksavat yhteiskunnalle yli miljardi euroa vuodessa. (Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Fysiatriyhdistyksen asettama työryhmä, 2014).
smartcapture
Kuva 1. Selkäkivut ovat luonteeltaan toiminnallisia. (s.84 Luomajoki, H: Liikkeen ja liikekontrollin häiriöt)
Olisi hyvä ymmärtää, että suurin osa, jopa yli 90% sekäkivuista ovat luonteeltaan mekaanisia (Kuva1). Kyseessä on siis toiminnallinen vaiva, eikä mikään spesifi sairaus, josta löytyisi lääketieteellisiä löydöksiä. Näitä toiminnallisia liike- ja/tai liikekontrollinhäiriöitä ei näy siis kuvantamisessa, mutta niiden seuraukset voivat esiintyä esim. rappeutumisena, kulumisena tai välilevyn pullistumana. Kiropraktikot ja fysioterapeutit ovat erikoistuneet tutkimaan ja hoitamaan juuri näitä mekaanisia/toiminnallisia selkävaivoja.
kiropraktiikka, kiropraktikko, fysioterapia, fysioterapeutti, jyvaskyla, jkl, aanekoski
Kuva 2: Yleisimpiä hoidettavia rangan liikehäiriöiden aiheuttamia heijastekipuja
On olemassa näyttöä, että kiropraktiikka voi auttaa ainakin ihmisiä, jotka kärsivät niska-, selkä- ja selästä johtuvista jalkakivuista. (Heymann, Scloemer, Timm, Muehlbauer, 2013 & Bronfort, Evans, Anderson, Svendsen, Bracha, Grimm, 2012). Suurin osa näistä ihmisistä on työikäisiä.
Nivelten manipulaatio- ja/tai mobilisaatiohoito eli yksi monista kiropraktikoiden tekniikoista, voi lisätä työikäisen niskakipupotilaan hoidon tehokkuutta. Se on myös kustannustehokkaampaan, kun sitä verrataan pelkkään fysioterapiaan tai lääkärin palveluihin. (Korthals-de Bos, Hoving, van Tulder, Rutten-van Mölken, Adèr, 2003 ja Savolainen, Ahlberg, Nummila, Nissinen, 2004). Manipulatiiohoidolla voidaan myös ylläpitää ja parantaa koko kehon hyvää toimintaa (Ks. Tutkimukset).
liikerajoitus, faskia, nivel, lukko, lukkiintuma, fasetti, SI-nivel, mekaaninen, kirorpaktikko, kiropraktiikka, fysioterapia 1Huomion arvoista on myös se, että Euroopan käypähoitosuositus (NICE) suosittelee manipulaatiohoitosarjaa pitkittyneen alaselkäkivun hoitamiseen (NICE guidelines [CG88]). On myös olemassa näyttöä sille, että kiropraktikon suorittama ennaltaehkäisevä hoito voi vähentää kipuajanjaksoja ja ylläpitää asiakkaan toimintakykyä. (Descarreaux, Blouin , Drolet, Papadimitriou, Teasdale, 2004). Tutkimus on myös osoittanut, että kiropraktikon suorittama hoito voi olla kustannustehokkaampaa ja kipujaksoja ennaltaehkäisevämpää kuin fysioterapia tai lääkärin suorittama hoito. (Cifuentes, Willetts, Wasiak, 2011).
Tärkeää on myös ymmärtää, että tutkimusten mukaan kiropraktikoiden suorittama hoito on erittäin turvallista! (Cassidy, Boyle, Côte, He, Hoqq-Johnson, Bondy, 2009 & Hawk, Khorsan, Lisi, Ferrance, Evans 2007). Tässä on vain kourallinen kaikista tutkimuksista, jotka puoltavat sitä, että kiropraktiikka ei ole vain tehokas, se on myös kustannustehokas ja turvallinen tapa hoitaa yhteiskuntamme kalleinta terveysongelmaa eli selkäkipua.
KiHy:n kiropraktikot ovat erikoistuneet selkävaivojen suoravastaanottoon. Vastaanotolle voi siis tulla suoraan ilman lääkärillä käyntiä ja tarvittaessa ohjaamme sinut jatkotukimuksiin.
Kiropraktiikasta Tuomolla, Tarulla ja Pertulla on tarjota tehokkaimmat manuaaliset tutkimistaidot ja hoitomuodot (HVLA nivelmanipulaatio ja nivelmobilisaatio, dry needling akupunktio (Tuomo), faskia- ym. pehmytkudostekniikat), jotka tutkitusti ovat tehokkaita liikehäiriöiden hoidossa, kun ne yhdistetään harjoitteluun.
liikekontrollin häiriö, hypermobiliteetti, lihastasapaino, dysfunktio, kiropraktikko, kirorpaktiikka, jyvaskyla, fysioFysioterapia taasen KiHy tarjoaa tietotaidon ja silmän liikekontrollihäiriöiden tutkimiseen ja korjaamiseen. Molemmat ammatit takaavat myös hyvät valmiudet bio-psyko-sosiaalisten tekijöiden kartoittamiseen. Huomioimisen arvoista on myös näyttö, jonka perusteella MDT – McKenzie menetelmä on todettu tehokkaaksi hoitomuodoksi raajoihin päin säteilevissä välilevyoireissa. Oli kyse siis niskasta, rintarangasta tai alaselästä. KiHy:lla toimii myös sertifioitu MDT terapeutti.

 


Manuaalista terapiaa yksin tai yhdistettynä harjoitteisiin suositellaan näytön perusteella
 • akuutin ja kroonisen selkäkivun hoidossa 5 (7)
 • niska-hartiavaivoista 6
 • niskaperäisessä päänsäryssä 7
 • niskaperäisessä huimauksessa 7
 • alaselän välilevytyrässä 8
 • iskias-ja jalkaan säteilevässä kivussa 9.
Akuutissa ja kroonisessa alaselkäkivussa manuaalista terapiaa suositellaan maailmanlaajuisesti käytännössä kaikissa korkealuokkaisissa hoitosuosituksissa 5. (7)
HVLA (High-Velocity Low-Amplitude) manipulaatiota yksin tai yhdistettynä harjoitteisiin suositellaan:
 • Kroonisessa alaselkäkivussa HVLA manipulaatiolla ja mobilisaatiolla kohtalainen vaikuttavuus. Manipulaation vaikuttavuus on näistä parempi. Molemmat näistä ovat turvallisia hoitomuotoja. (7)
 • SI -nivelien toimintahäiriöissä (SIJD sacroiliac joint dysfunction) (1)
 • Migreenisairauksien esiintymistiheyden, keston ja voimakkuuden vähentämisessä (2-4)
 • Vanhempien ihmisten tasapainohäiriöissä (5-6)
LÄHTEET

Lähteet:
 1. Cassidy, J.D., Boyle, E., Côte, P., He, Y., Hoqq-Johnson, S., Bondy , S.J. (2009). Risk of vertebrobasilar stroke and chiropractic care: results of a population-based case-control and case-crossover study..Journal of Manipulative Physiotherapy. 32 (2): 201-208.
 2. Cifuentes, M., Willetts, J., Wasiak, R. (2011). Health Maintenance Care in Work-Related Low Back Pain and Its Association With Disability Recurrence. American College of Occupational and Environmental Medicine. 53 (4): 397-404
 3. Bronfort, G., Evans, R., Anderson, A.V., Svendsen, KH., Bracha, Y., Grimm, R.H. (2012). Spinal manipulation, medication, or home exercise with advice for acute and subacute neck pain: a randomized trial. Annals of Internal Medicine. 156: 1-10.
 4. Descarreaux,M., Blouin J-S., Drolet, M., Papadimitriou, S., Teasdale, N. (2004). Efficacy of preventive spinal manipulation for chronic low-back pain and related disabilities: a preliminary study. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. 27 (8): 509-514. doi:10.1016/j.jmpt.2004.08.003
 5. Hawk, C., Khorsan R., Lisi A.J., Ferrance R.J.,Evans M.W., (2007). Chiropractic care for nonmusculoskeletal conditions: a systematic review with implications for whole systems research. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 13(5): 491-512.
 6. Korthals-de Bos, I.B, Hoving, J.L.,van Tulder, M.W., Rutten-van Mölken, M., Adèr, H.J., . (2003). Cost effectiveness of physiotherapy, manual therapy, and general practitioner care for neck pain: economic evaluation alongside a randomised controlled trial. British Medical Journal. 326 (7395): 911.
 7. Savolainen A, Ahlberg J, Nummila H & Nissinen M. (2004). Active or passive treatment for neck-shoulder pain in occupational health care? A randomized controlled trial. Occupational Medicine (London) 54(6): 422-424.
 8. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Fysiatriyhdistyksen asettama työryhmä. (2014).Alaselkäkipu. Available: http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus;jsessionid=D9E4DD6AE394C60C75979F363BD95869?id=hoi20001. Last accessed 6.4.2015.
 9. Von Heymann, WJ., Scloemer, P., Timm, J., Muehlbauer, B., (2013). Spinal high-velocity low amplitude manipulation in acute nonspecific low back pain: a double-blinded randomized controlled trial in comparison with diclofenac and placebo. Spine, 38(7): 540-548.
 10. NICE guidelines [CG88] https://www.nice.org.uk/guidance/cg88/chapter/1-guidance#manual-therapy)

Jyväskylän Kiropraktiikka & Hyvinvointi: Kiropraktikko, Fysioterapeutti, hieronta Jyväskylä.